Kontakty
Český svaz
zaměstnavatelů v energetice

Partyzánská 1/7
Praha-Holešovice
170 00

+420 266 753 585
csze@csze.cz


ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE


Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. Je živnostenským společenstvem ve smyslu příslušných právních předpisů. 
Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR.
Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi.
Svaz zastupuje své členy při kolektivním vyjednávání a jejich jménem uzavírá kolektivní smlouvy vyššího stupně s příslušnými odborovými svazy ECHO, ČOSE a OSZJE.
Svaz je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR,členem mezinárodní elektroenergetické unie EURELECTRIC se sídlem v Bruselu,členem Mezinárodní organizace pro sociální bezpečnost IVSS se sídlem v Kolíně nad Rýnem a členem mezinárodní technické sekce pro práce pod napětím (LWA).
SEZNAM ČLENSKÝCH SUBJEKTŮ ČSZE

k 31. 3. 2014

(Jméno statutárního zástupce pro jednání s ČSZE)

ČEPS, a. s.
Elektrárenská 774/2
101 52Praha 10
Ing. Vladimír Tošovský
Tel.: 211 044 801
E-mail: tosovsky@ceps.cz

ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.
Guldenerova 2577/19
326 00Plzeň
Ing. Igor Šmucr, MBA
Tel.: 371 102 521
E-mail: igor.smucr@cez.cz

ČEPS Invest, a. s.
Elektrárenská 774/2
101 52  Praha 10
Ing. Lubomír Kohout
Tel.:  211 044 808
E-mail: kohout@cepsinvest.cz

EGST, s. r. o.
Všehrdova 293/28
500 02Hradec Králové
ZdeněkTetřev
Tel.: 494 940 211
E-mail: egst@egst.cz

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53Praha 4
Ing. Daniel Beneš, MBA
Tel.: 211 042 246
E-mail: benes@cez.cz

EGÚ Brno, a. s.
Hudcova 487/76a
612 48Brno – Medlánky
Ing. ZdeněkŠpaček, CSc.
Tel.: 541 511 500
E-mail: zdenek.spacek@egubrno.cz

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02  Děčín IV.
Ing. Richard Vidlička, MBA
Tel.: 411 121 111
E-mail: richard.vidlicka@cezdistribuce.cz

E.ON Česká republika, s. r. o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49  České Budějovice
Michael Fehn
Tel.: 545 142 427
E-mail: michael.fehn@eon.cz

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Riegrovo nám. 1493/3
500 02  Hradec Králové
Ing. Martin Koch
Tel.: 591 113 719
E-mail: martin.koch@cez.cz

Elektrárna Chvaletice, a. s.
K Elektrárně 227
533 12 Chvaletice
Ing. Luboš Pavlas
Tel.:  462 101 111
E-mail: lubos.pavlas@echas.cz

ČEZ Teplárenská, a. s.
Bezručova 2212/30
251 01  Říčany
Ing. Petr Hodek, MBA
Tel.: 311 118 682
E-mail: petr.hodek@cez.cz

Elektrárny Opatovice, a. s.
Opatovice nad Labem
532 13Pardubice 2
Ing. Václav Pašek, PhD.
Tel.: 467 043 201
E-mail: vpasek@eop.cz

Elektrotrans, a. s.
Ringhoferova 115/1
155 21Praha 5
Ing. Ladislav Urban
Tel.: 257 181 914
E-mail: urban.ladislav@elektrotrans.cz

ENERGO EKOPROJEKT Turnov spol. s r.o.
5. května 1997
511 01 Turnov
Ing. Václav Čulík
Tel.: 481 319 048
E-mail: culik@cepsinvest.cz

Energotrans, a. s.
Partyzánská 1/7
170 00Praha 7
Ing. Miroslav Krpec
Tel.: 311 102 001
E-mail: miroslav.krpec@cez.cz


EL INSTA ENERGO, s.r.o.

Žižkova 427
Hrušovany u Brna 664 62
Ing. Jiří Karban
Tel: +420 547 231 243 


Ostrovská teplárenská, a. s.
Mořičovská 1210
363 38Ostrov
Ing. Radek Havlan
Tel.: 353 610 301
E-mail: havlan@ostrovska-teplarenska.cz

Plzeňská teplárenská, a. s.
Doubravecká 2760/1
301 00Plzeň
Mgr. TomášDrápela
Tel.: 377 180 213
E-mail: tomas.drapela@plzenskateplarenska.cz

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05Praha 10
Ing. Pavel Elis, MBA
Tel.: 267 053 000
E-mail: pavel.elis@pre.cz

Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7
170 00Praha 7
Ing. Ladislav Moravec
Tel.: 266 752 100
E-mail: jmoravec@ptas.cz

PREdistribuce, a. s.
Svornosti 3199/19a
150 00Praha 5
Ing. Milan Hampl
Tel.: 267 052 000
E-mail: milan.hampl@pre.cz

RGV a. s.
J. Opletala 2403/10
690 02 Břeclav
Ing. Lubomír Nevělík
Tel.: 519 360 782
E-mail: nevelik@rgv.cz

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Tel.: 266 751 200
E-mail: hajek@tscr.cz

Teplárna Otrokovice, a. s.
Objízdná 1777
765 02 Otrokovice
Ing. Petr Jeník
Tel.: 577 649 111
E-mail: petr.jenik@tot.cz

United Energy, a. s.
Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany
Ing. Milan Boháček
Tel.: 476 447 202
E-mail: milan.bohacek@ue.cz

ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27  Praha 6
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Tel.: 224 352 016
E-mail: dean@fel.cvut.cz

ČVUT Praha Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Břehová 7
115 19 Praha 1
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
Tel.: 222 323 033
E-mail: dekan@fjfi.cvut.cz

ČVUT Praha, Fakulta strojní
Technická 4
166 07  Praha 6
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Tel.: 224 352 535
E-mail: dekan@fs.cvut.cz

Integrovaná střední škola
Sokolnice 496
664 52 Sokolnice
Ing. Oldřich Životský
Tel.: 544 224 634
E-mail: zivotsky@iss-sokolnice.cz

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradební 1029
500 03 Hradec Králové
PaedDr. Pavel Jankovský
Tel.: 495 511 518
E-mail: jankovsky@hradebni.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Jana Palacha 1840
272 01  Kladno
Ing. Bohumil Žvachta
Tel.: 312 248 752
E-mail: zvachta@spskladno.cz

Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
674 01 Třebíč
Ing. Zdeněk Borůvka
Tel.: 568 832 200
E-mail: zboruvka@spst.cz
 

SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov
Na Průhoně 4800
430 11 Chomutov
PaedDr. Soňa Valušková
Tel.: 474 471 126
E-mail: sona.valuskova@esoz.cz

Střední odborná škola  elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Zvolenovská 537
373 41 Hluboká nad Vltavou
Ing. Jan Staněk
Tel.: 387 924 201
E-mail: stanek@sosehl.cz

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
Ing. Jaroslav Černý
Tel.: 377 308 100
E-mail: soue@inplus.cz

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Poděbradská 1/179
190 00Praha 9
Mgr. Josef Ležal
Tel.: 266 039 035
E-mail: lezal@copth.cz

Střední škola elektrotechnická, příspěvková organizace
Na Jízdárně 30
702 00 Ostrava 2
Ing. Tomáš Führer
Tel.: 556 205 229
E-mail: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka
Na Příkopě 856/16
110 00 Praha 1
Ing. Pavel Kohoutek
Tel.: 224 210 585
E-mail: u-kohoutek@vosaspsekrizik.cz

GA Energo technik, s. r. o.
Na Střílně AB
330 11 Plzeň - Třemošná
Zdeněk Žídek
Tel.: 373 303 174
E-mail: info@gaenergo.cz