Kontakty
Český svaz
zaměstnavatelů v energetice

Partyzánská 1/7
Praha-Holešovice
170 00

+420 266 753 585
csze@csze.cz


XI. ročník konference ICOLIM 2014

Poster ICOLIM 2014: http://csze-bozp.cz/!files/19csze_Icolim 2014.jpg

Mezinárodní konference o práci pod napětím ICOLIM je úspěšně pořádána v různých evropských zemích již od roku 1992, do roku 2008 každé dva roky a poté ve tříletých intervalech. Konference ICOLIM poskytuje účastníkům unikátní interdisciplinární fórum pro diskusi o pracích pod napětím a souvisejících oborech. Rozsah konference zahrnuje širokou škálu oblastí od vývoje, implementace a monitorování až k aplikaci, bezpečnosti pracovníků, rizikům, měřicím technikám, normám a standardům a dalším příbuzným tématům. V roce 2006 se pořadatelskou zemí stala Česká republika a ICOLIM 2006, který se uskutečnil v Praze, patří mezi nejúspěšnější a nejlépe hodnocené ročníky této konference.
Jedenáctý ročník ICOLIM 2014 s podtitulem „Dosažitelná energie“ se bude konat ve dnech 21. – 23. května 2014, hostitelskou zemí se tentokrát stane Maďarsko a jeho metropole Budapešť. Konference se tak vrací ke svým počátkům, protože první ICOLIM byl uspořádán v roce 1992 právě v maďarském městě Keszthely. Hlavními organizátory letošního ročníku jsou Budapešťská univerzita techniky a ekonomie, společnosti E.ON Hungary, ELMÜ a MAVIR, Maďarská elektrotechnická asociace a Asociace pro práce pod napětím (LWA), jejímž členem je i Český svaz zaměstnavatelů v energetice.
Nosnými tématy konference ICOLIM 2014 jsou:
1.    Práce pod napětím na nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové úrovni;
2.    Zkušenosti s výstavbou, provozem, modernizací a údržbou elektrických zařízení při práci pod napětím;
3.    Nové nástroje, vybavení a materiály;
4.    Bezpečnostní a kvalitativní aspekty, elektromagnetické záření;
5.    Normy, regulace a legislativní aspekt;
6.    Pracovní metody, nové postupy a techniky při práci pod napětím;
7.    Školení a výběr pracovníků pro práce pod napětím;
8.    Ekonomické aspekty a ochrana životního prostředí;
9.    Práce pod napětím a energetický trh. 
První dva dny konference budou věnovány přednáškám a prezentacím, které budou probíhat v budapešťském kongresovém centru a v hotelu Novotel Budapest City. Třetí den se pak uskuteční celodenní ukázky práce pod napětím na 400 a 120 kV nadzemním vedení, v trafostanicích (vn, nn), nadzemním vedení (nn) a na kabelovém vedení (nn). Ukázky proběhnou na trafostanici ve městě Göd nedaleko Budapešti. Účast na ukázkách prací pod napětím prozatím přislíbily týmy z Norska, Kanady, Francie, Maďarska, Chorvatska a Slovinska. Součástí doprovodného programu ICOLIM 2014 budou též dva společenské večery účastníků. 
Základní účastnický poplatek, zahrnující vstup na zasedání, přednášky, výstavu a účast na ukázkách prací pod napětím a doprovodném programu, činí 700 EUR bez DPH při platbě do 8. března 2014, při pozdější platbě 860 EUR bez DPH. Jednacím jazykem konference je angličtina.  
Více informací o programu, termínech, přihláškách a účastnických poplatcích lze nalézt na internetových stránkách http://www.icolim2014.org

Sekce pro práce pod napětím při ČSZE

Sekce práce pod napětím při ČSZE byla ustavena v květnu 2002. V červnu 2002 se ČSZE jejím prostřednictvím stal plnoprávným členem asociace práce pod napětím Live Working Association (LWA). LWA je dobrovolné sdružení zástupců zemí, kde se provádějí práce pod napětím, přičemž Maďarsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Německo, Rumunsko, Česká republika, Polsko a Chorvatsko mají statut plnoprávného člena, Irsko a Slovinsko jsou členy přidruženými. Počínaje rokem 1992 každý plnoprávný člen sdružení - členská země - uspořádal mezinárodní konferenci o údržbě a práci pod napětím - ICOLIM. V roce 2006 ČSZE ve spolupráci s LWA a agenturou V.M.EST uspořádal v Praze 8. ročník konference ICOLIM. Od roku 2008 se perioda pro konání konference prodloužila na tři roky. V současné době se připravuje 11. ročník ICOLIM 2014, který se uskuteční v květnu 2014 v Budapešti. 


Sekretář:       ​  

ČEZ, a. s.

Ing. Stanislav Motejzík

               

Členové:                

Integrovaná střední škola Sokolnice

Ing. Oldřich Životský

Ing. Eva Dařenová


SOUE Plzeň

Ing. Jaroslav Černý

Bohumír Sobotka


SOŠE COP Hluboká n. Vltavou

Ing. Jan Staněk

Ing. Jan Kašpar


ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Ing. Václav Žid

František Diblík

Pavel Zuček


E.ON Servisní, s. r. o.

Ing. Lubomír Vojtek

Ing. Jaroslav Man


GA ENERGO Technik, s.r.o.

Petr Prokeš, DiS. 

Jiří Pastor


ČSZE

Ing. Jana Malá